Ik begeleid organisaties bij de beweging naar nieuwe vormen van leiderschap en organiseren, op een manier die recht doet aan de principes van ‘anders (re)organiseren’.  Daarbij richt ik mij met name op de rol van en het samenspel vanbestuur, management, HR, medezeggenschap (OR, cliëntenraad) en toezichthoudend orgaan.

Dat doe ik in de rol van advocaat, organisatieadviseur op het gebied van Goed Bestuur en als opleider.

Voor meer informatie over mij, mijn aanpak ‘Samensturing in Verandering’, klantcases en mijn publicaties, zie www.arthurhol.nl