Yvonne Burger is organisatieadviseur en executive (team)coach. Zij werkt in de top van zowel de publieke als de private sector aan individuele ontwikkeling, team- en organisatieontwikkeling. Haar bijdrage is erop gericht om de menselijke maat in organisaties terug te brengen. Waardoor de samenwerking verbetert en de organisatie als geheel effectiever wordt.

In haar advieswerk staat een aantal kernwaarden centraal, namelijk: respect, compassie, openheid, dienstbaarheid, gelijkwaardigheid en ontwikkeling.